2-5 lůžek v každém apartmánukoupelna a WC v apartmánuTV v apartmánukuchyňka v apartmánubezdrátové připojení - WIFI - zdarmabazén k dispozicigril k dispoziciparkování ve dvoře
UbytováníUBYTOVÁNÍ    Vyberte si termín TERMÍN    Ceník ubytováníCENÍK    KontaktKONTAKT    FotoalbumblankFOTOALBUM    Zajímavosti v okolíblankOKOLÍ    Odkazy jinamblankODKAZY

Hlavní : hrady - zámky - zříceniny : 

NavštívitAngerbach
Popis:
Dvoudílný bezvěžový hrad přechodného typu odděloval od ostrožny široký příkop, před nímž byl vyhozen val. Za příkopem byla přední zhruba obdélná část hradu opevněná pouze roubenou stěnou. Hlavní stavbu zde představovala do skály zasekaná zemnice se stěnami tvořenými zídkou z kamenů kladených nasucho.
Zadní část hradu odděloval opět příkop překlenutý dřevěným mostem. Čelo i boky zadní části tvořil val s čelem z kamenné plenty kladené nasucho bez malty. Zadní stranu zaujímal palác z hrázděného zdiva s výplní z břidlice. Zadní strana budovy tvořila součást obvodového opevnění. Jediná další budova byla zřejmě zemnice na severní straně. Opyš za palácem přetínaly dva příkopy.


NavštívitHrady, zámky, kláštery a zříceniny v okolí Karlových Varů
Popis:
Najdete zde vypsané veškeré hrady, zámky, kláštery či zříceniny v nejbližším okolí Karlových Varů.


NavštívitChříč Oblíbené
Popis:
Ve vsi, která se poprvé připomíná r.1318 stávávala tvrz ze které se již nic nedochovalo. Dnes zde můžete nalézt pozdně barokní dvoukřídlý zámek z r. 1766 jehož třetí křídlo bylo zbořeno někdy v r. 1820. K zámku je přistavěn kostel sv. Jana Nepomuckého. Nedaleko Chříče byla nalezena žíla antimonové rudy, která se zde těžila až do roku 1886.


NavštívitChýše
Popis:
Původně renesanční zámek Mikuláše z Lobkovic, vystavěný na místě gotického hradu, přestavěný barokně r. 1708 zřejmě F.M. Kaňkou. Výrazně přestavěn novogoticky (s italskými vlivy) I. Ullmannem za Prokopa III. Lažanského. V současnosti postupně rekonstruován.


NavštívitKaceřov Oblíbené
Popis:
Vesnice Kaceřov leží asi 3 km severně od Kynšperka nad Ohří a 11 km jihozápadně od Sokolova.
První písemná zmínka o Kaceřově pochází z roku 1312. Kaceřovských zámek byl založen někdy kolem roku 1770 Karlem Antonínem Perglárem z Perglasu. Při výstavbě nového objektu byly použity zbytky starší tvrze, doplněné do tvaru téměř pravidelného čtverce.


NavštívitKarlštejn
Popis:
Vrcholně gotický hrad založený v roce 1348 zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. V roce 1355 již Karel IV. pobýval na hradě, dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí. Stavebně byl hrad dokončen v roce 1365, kdy byla vysvěcena Kaple sv. Kříže ve Velké věži.


NavštívitKlášter Chotěšov Oblíbené
Popis:
Vítejte na stránkách Občanského sdružení Klášter Chotěšov, které se snaží zachránit jedinečnou památku a najít pro ni využití.


NavštívitKolešovice
Popis:
Starý a nový zámek v Kolešovicích jsou dnes součástí areálu domova důchodců. Stojí uprostřed obce, na návsi jen kousek od kostela. V okolí zámku je volně přístupný rozsáhlý, ale spíše neudržovaný anglický park s rybníkem.


NavštívitKonopiště Oblíbené
Popis:
Hrad KONOPIŠTĚ byl založen jako gotická pevnost po vzoru francouzských kastelů koncem 13.století, pravděpodobně biskupem TOBIÁŠEM Z BENEŠOVA. První zásah do středověké struktury hradu byl proveden koncem 15.století JIŘÍM ZE ŠTERNBERKA, dále pak začátkem 17.století HODĚJOVSKÝMI Z HODĚJOVA. V barokní rezidenci proměnili Konopiště v 18.století VRTBOVÉ Z VRTBY.


NavštívitKozel
Popis:
Zámek Kozel stojí na úpatí jižního svahu vrchu Boru nad údolím řeky Úslavy a rozsáhlým rybníkem, uprostřed starého osídlení, které je bohaté na archeologické nálezy; název zámku je odvozován od toho, že prý zde pohanští obyvatelé obětovali svým bohům kozla.
(1) 2 3 4 »
turistické trasy - naučné stezkycyklo stezkyhypo stezkyhřiště 10msauna 20mpřírodní koupaliště 2kmpamátky - muzeagolf 10km